Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu tegus aasta
ÜEKN > News > Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu tegus aasta

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu tegus aasta

  • UEKN
  • News
  • Kommentaare pole

Hoolimata pandeemiaga kaasnevast suletud maailmast oli 2020-2021 hooaeg Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu jaoks tegus. Virtuaalsed koosolekud on osutunud vägagi efektiivseks ja 2020. aasta detsembris valitud uue esimehe Aho Rebase juhtimisel on ÜEKN edasi liikunud oma sihtide suunas. 

ÜEKNi tegevuse eesmärke aitavad ellu viia organisatsioonisiseselt loodud toimkonnad. See aasta oli väga toimekas aasta välispoliitika ja suurpõgenemise toimkondadel. 

Välispoliitika toimkond eesotsas Reet Marten Sehriga korraldas 24. aprillil 2021 koostöös MTÜ Globaalsete Eestlaste ja Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustikuga esimese Eesti välispoliitika virtuaalfoorumi eestlastele üle maailma. Foorum, mis keskendus Eesti huvide kaitsmisele maailmas, on esimene taoline Eesti välispoliitika sarjast. Järgmine üritus on plaanitud 2021 sügisele.

Foorumit on võimalik järelvaadata lingil https://youtu.be/kXCpW4oZtsg

Jätkuvalt tegutses aktiivselt Iivi Zajedova juhtimisel suurpõgenemise toimkond, mille eesmärgiks on eestlaste laiemalt teavitamine 1944. aasta massipõgenemisest. 2020 aasta septembrikuus sai Läänemaal asuvale Puise ninale püstitatud Eesti Memento Liidu eestvedamisel mälestusmärk – ema ja tütar kohvriga – millega meenutati suurpõgenemises lahkuma sunnitud või hukkunud eestlasi. Mälestusmärgi püstitamist toetas rahaliselt ka ÜEKN. 

Koos Eesti Kultuuriseltside Ühendusega korraldas ÜEKN okupatsioonide ja vabaduse muuseumis Vabamu suurpõgenemise 75. aastapäeva teabeseminari “Minna ei taha, kuid jääda ei saa,” mida juhtis Iivi Zajedova. Juba 2019. aastal tegi ÜEKN ettepaneku Eesti Vabariigi valitsusele kuulutada 19. september ametlikult 1944. aasta nõukogude terrori eest põgenemise mälestuspäevaks, ning selle eesmärgi täitumise nimel töötab suurpõgenemise toimkond edasi. 

Meedia- ja kommunikatsioonitoimkond koos selle juhi Sirle Söödiga on keskendunud info jagamisele erinevate kanalite vahel. Möödunud sügisel sai loodud uus koduleht www.uekn.ee , mis hõlbustab teabe kättesaamist. Sotsiaalmeedia kanalitest on lisaks Facebooki kontole tehtud ka Twitteri konto, mille kaudu on võimalik jälgida nii ÜEKNi kui ka liikmesmaade tegevust. 

Lisaks eelmainitule tegeleb ÜEKN igapäevaselt tihedalt organisatsiooni enda küsimustega. Nagu pikaajaliste ühingutega ikka, vajab ka ÜEKNi kodukord aeg-ajalt ülevaatamist. Koostöös Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi professori Katrin Nyman-Metcalf’iga plaanitaksegi selle aasta jooksul teha uuring kodukorra vastavusest kaasaegsusele ning hääleõiguse jagunemise demokraatlikkusele. Värskendatud kodukord muudaks ka organisatsioonisisese asjaajamise läbipaistvamaks ja lihtsamaks.

Möödunud poolaasta jooksul pakkus ÜEKN ka vajaduspõhist rahalist toetust oma liikmesmaade organisatsioonidele. Läti Eesti Selts sai toetust kodulehe loomiseks, Leedu Eesti Selts EV 30. taasiseseisvumise aastapäeva üritusteks ning Tšehhi Eesti Klubi juubeliväljaande jaoks. 

Tihe koostöö on ÜEKNil aasta jooksul olnud nüüdseks Välisministeeriumi alla liikunud Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoniga, MTÜ Globaalsete Eestlastega ning teiste organisatsioonidega, mille eesmärgiks on eestlaste ühendamine ning esindamine terves maailmas.

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu asutati USA-s aastal 1954 põhieesmärgiga arendada koostööd väljaspool Eestit asuvate eestlaste keskorganisatsioonide vahel ja toetada Eesti iseseisvumise taastamist. Tänapäeval on ÜEKNi peamisteks eesmärkideks ühendada eestlasi väljaspool Eestit, levitada infot liikmesriikide tegevuse kohta, arendada koostööd nii liikmesriikide kui ka valitsuse tasandil. 

Tänase päeva seisuga kuulub ÜEKNi 11 liikmesmaad – Austraalia Eesti Seltside Liit, Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas, Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, Inglismaa Eestlaste Ühing, Läti Eesti Selts, Leedu Eestlaste Selts, Rootsi Eestlaste Liit, Tšehhi Eesti Klubi, Ukraina Eesti Selts, Vene Eesti Seltside Liit. Sooviavalduse liikmeks astumiseks on esitanud ka Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes. 

Merike Barborak, ÜEKN administraator

Aho Rebas, ÜEKN esimees