Suurpõgenemise esseekonkursi võitjad said autasuks reisi Rootsi Eesti Noorte Rahvaülikooli

  • UEKN
  • News
  • Kommentaare pole

29. juunist kuni 5. juulini toimus Rootsi läänerannikul ELA suvekodus Kärr-Sämstadis traditsiooniline Noorte Rahvaülikool. Sellel aastal osales 19 noort vanuses 16-21 aastat, nende seas kuus noort Eestist.

Eestist osalejate hulgas on ka kevadel Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu korraldusel toimunud esseekonkursi “Minna ei taha, kuid jääda ei saa” parimate tööde autorid: Carmen Nafthal Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Lisette Tarto Tallinna Reaalkoolist, Alo-Tauri Mere Tallinna 21. Koolist ja Kertu Akk Pärnu Koidula Gümnaasiumist.

Noorte Rahvaülikool on eestikeelne noortelaager, kus toimuvad praktilised töötoad, loengud, arutelud ning sportlikud ja vaba aja tegevused. Kunstnik Jüri Salu juhendamisel õpitakse joonistamist. Kirjandusele pühendatud päeval tutvustatakse rootsieestlasest pagulaskirjaniku Helga Nõu loomingut. Aurelia Pärtelson Eesti Väitlusseltsist õpetab noortele argumenteeritud väitlust, mille praktiliseks harjutuseks on debatt tuumaenergia teemal. Tuumaenergia poolt ja vastu argumente aitab ette valmistada tuumaenergeetika inseneritudeng Elise Poom. Lisaks räägitakse suurpõgenemisest 1944. aastal ja organiseeritud eestlaskonna ajaloost Rootsis. Programmi mahub ka Bohuslänis asuvate kaunite Lysekili ja Smögeni rannakülade ning sealsete kultuurimälestistega tutvumine.

Rahvaülikoolis toimub intensiivne keelekümblus eesti keeles, nii kõnes kui kirjas. Rootsis sündinud ja elavad eesti noored saavad täiendada oma sõnavara ja arendada eneseväljendusoskust Eestist tulevate noorte abiga. Need, kelle eesti keele oskus on nõrgem, saavad abi tõlkimise ja mõistete selgitamise näol.

Rahvaülikooli korraldavad koostöös Eesti Noored Rootsis, Stockholmi Eesti Huvikool ja Rootsi Eestlaste Liit. Ettevõtmist toetavad Lia ja Erik von Sydowi Fond ning Rootsi-Eesti koostööfond.

Noorte Rahvaülikooli korraldamise traditsioon pärineb aastast 1958. Kuni 1971. aastani toimus see igal suvel kolm nädalat minister Heinrich Laretei juhtimisel Uppsala lähedal Gimo lossis. 2021. aastal taaselustati vana traditsioon eesmärgiga kasvatada uut põlvkonda kodanikudiplomaate ja organiseeritud kogukonna juhte.

Rohkem infot: https://sverigeesterna.se/2024/03/16/noote-rahvaulikool-2024/

Kontakt:
Sirle Sööt
sirle.soot@gmail.com
+46 76 793 53 55