ÜEKN > Meist

ORGANISATSIOONIST

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) on 1954. a. USAs asutatud mittetulundusühing, mis ühendab eestlasi üle maailma.

ÜEKNi täiskogu koosolekud toimuvad vaheldumisi Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Eestis. Mais 2018 Tallinnas võeti vastu resolutsioonid, mis sisaldasid ka ettepanekuid tugevdada sidemeid Eesti valitsuse ja välismaal elavate eestlaste vahel. ÜEKNi liikmed töötavad nende sihtide saavutamiseks.

MISSIOON

Ühendada ja esindada

eestlasi väljaspool Eestit, aidata hoida nende rahvuslikku identiteeti ja edendada koostööd.

Vahetada informatsiooni

liikmesmaade vahel ning teavitada avalikkust nende ja ÜEKNi tegevusest.

Arendada

väliseestlaste organisatsioonide võrgustikku

Kaitsta Eesti huvisid

ning tugevdada sidemeid Eesti Vabariigi, kodueestlaste ja välismaal elavate eestlaste vahel.