ÜEKN võtab tööle administraatori ja laekuri
ÜEKN > News > ÜEKN võtab tööle administraatori ja laekuri

ÜEKN võtab tööle administraatori ja laekuri

  • UEKN
  • News
  • Kommentaare pole

Võimalik on kombineerida administraatori ja laekuri töökoht.

Administraatori ülesanded:

* Kirjutada koosolekute protokolle ja pressiteateid
* Korraldada koosolekuid ja teisi ÜEKN-iga seotud üritusi
* Kaasajastada ja uuendada ÜEKN kodulehte ja arhiivi
* Korraldada ÜEKNi administratiivset tööd
* Hoida kontakti ÜEKN liikmetega ning teiste organisatsioonidega

Laekuri ülesanded:

* Korraldada ÜEKN raamatupidamist ja jooksvat majandustegevust
* Koostada aasta majandusaruanded ja esitada nõutavad deklaratsioonid

Kandidaadilt oodatakse:

* Head eesti ja inglise keele oskust
* Väga head arvutioskust (Word, Google Drive, Zoom, Excel, WordPress jne)
* Head suhtlus-, esinemis- ja kirjutamisoskust
* Võimekust töötada iseseisvalt virtuaalses keskkonnas

Töö on osaajaline ja tasuline. Palk sõltub kandidaadi kogemustest ja kvalifikatsioonist. Mõlemad ametnikud kuuluvad sõnaõigusega ÜEKN juhatusse. Administraator allub otse ÜEKN esimehele.

Laekur peab kehtivate maksuseaduste tõttu elama USA-s.

Kandideerimise tähtaeg 20. november 2022

Kirjalikud taotlused koos CV-ga palume saata ÜEKN esimehele
e-posti teel: ahorebas@yahoo.se
või posti teel Aho Rebas, Alebäcksgatan 8, 43133 Mölndal, Sweden
Esimehelt võib vajaduse korral saada lisainfot