Välisminister tunnustas kõige pikemalt Eesti aukonsulina ametis olnud Jaak Treimani
ÜEKN > News > Välisminister tunnustas kõige pikemalt Eesti aukonsulina ametis olnud Jaak Treimani

Välisminister tunnustas kõige pikemalt Eesti aukonsulina ametis olnud Jaak Treimani

  • UEKN
  • News
  • Kommentaare pole

Eesti aukonsul Los Angeleses Jaak Treiman asus tööle juba enne Eesti iseseisvuse taastamist ja on aukonsulina töötanud 35 aastat – kauem kui ükski tema ametikaaslane.

„Mul on erakordselt hea meel tänada ja tunnustada kolleeg Jaak Treimani pikaajalise südamega tehtud töö eest Eesti aukonsulina Californias Ameerika Ühendriikides,“ ütles välisminister Eva-Maria Liimets, kes õnnitles Treimani eile telefonitsi.

„Tänu aukonsul Treimani järjekindlale ja pühendunud tegutsemisele on Eesti huvid Ameerika Ühendriikides hästi esindatud ja meie sidemed erinevates valdkondades oluliselt tugevnenud. Treiman on aktiivne ka kultuuri- ja äridiplomaatia alal ning tema töö tulemusel on hoo sisse saanud mitmed koostööprojektid Eesti ja USA vahel. Kindlasti ei ole me ka unustanud, et Treiman seisis aktiivselt Eesti vabaduse eest aastail, kui Eesti veel okupeeritud oli,“ lisas Liimets.

Samuti on Treiman nii kodumaal kui ka teisel pool ookeani tuntud oma sooja suhtumise ja empaatiavõime poolest. Välisministeerium tänab ja tunnustab aukonsulit selle eest, et Eesti kodanikud välismaal on end tema ametiajal alati tundnud turvalise ja hoituna.

Treiman asus Eesti aukonsulina ametisse 26. märtsil 1986. aastal, kui Eesti diplomaatia suurkuju peakonsul Ernst Jaakson ta ametisse nimetas. Los Angeleses elav Jaak Treiman on tegutsevatest aukonsulitest ainus, kes on selles ametis olnud Eesti iseseisvuse taastamise eelsest ajast.

Eestil on 186 aukonsulit 83 riigis. Ameerika Ühendriikides on 11 Eesti aukonsulit. Aukonsulid on asukohariigis lugupeetud ja kõrgel ühiskondlikul positsioonil olevad inimesed, kes osutavad konsulaarteenuseid ja -abi Eesti kodanikele välismaal. Samuti edendavad nad oma teadmiste ja oskustega Eesti ja oma asukohariigi vahelisi suhteid nii äris, kultuuris, hariduses kui ka muudes elutähtsates valdkondades.

www.eestielu.goodnews.ee