Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu avalik avaldus Eesti Vabariigi Riigikogu erakondadele

  • UEKN
  • News
  • Kommentaare pole

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu – ÜEKN – ühendab koostööks väljaspool Eestit elavate eestlaste keskorganisatsioone üheteistkümnes riigis: Kanadas, Ameerika Ühendriikides, Rootsis, Inglismaal, Saksamaal, Austraalias, Lätis, Leedus, Tšehhis, Venemaal ja Ukrainas. Teatavasti elab ligi 20 % kõikidest eestlastest väljaspool Eestit.

Seoses Eesti uue valitsuse moodustamisega tahame esile tõsta ÜEKN head ja viljakat koostööd rahvastikuminister Riina Solmaniga ja valitsuse koostöökomisjoniga Üleilmse eestluse programmi väljatöötamisel.

Viimaste aastate kogemuste põhjal peame ülitähtsaks, et rahvastikuminister ka edaspidi kuulub Eesti Vabariigi Valitsuse koosseisu ja et valitsus kiidab heaks ja rakendab kohe valmiva Üleilmse eestluse programmi. Eesti Vabariik ei tohiks loobuda võimalusest jätkata tihedat koostööd väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslastega.

Kinnitame, et Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, esindades enamikku organiseeritud eestlastest välismaal, soovib jätkata koostööd Eesti Vabariigi valitsuse ja poliitiliste erakondadega ja oleme ka tulevikus valmis võimete kohaselt panustama Eesti riigi ja rahva sidususe ja edu heaks, vaatamata meie erinevatele elukohtadele.

 

Mölndalis, Rootsis  13. jaanuaril 2021

 

Aho Rebas

ÜEKN juhatuse esimees

ahorebas@yahoo.se

www.uekn.ee