ÜEKN täiskogu 2020 kogunes virtuaalselt
ÜEKN > News > ÜEKN täiskogu 2020 kogunes virtuaalselt

ÜEKN täiskogu 2020 kogunes virtuaalselt

  • UEKN
  • News
  • Kommentaare pole

ÜEKN Täiskogu kogunes virtuaalselt Zoomis 5.-6. detsembril 2020.

Esindatud olid kõik liikmesmaad, välja arvatud Venemaa. Venemaa Eesti Seltside Liidul ei olnud õnnestunud valida uut ametlikku esindajat meie hulgast haiguse tõttu  lahkunud Külli Sule asemele. Venemaa Eesti Seltside Liitu kuuluvad Moskva Eesti Selts, Peterburi Eesti Kultuuriselts, Tveri Eesti Selts, Krasnojarski Rahvuskultuuri Autonoomia “Eesti”, Arhangelski eesti selts “VIRU” ja Karjala regionaalne ühiskondlik organisatsioon “Sõprusühing Eestiga KOLLE”.

Täiskogul osalesid külalistena rahvastikuminister Riina Solman ja globaalse eestluse nõunik Keit Spiegel.  Liikmesmaade esindajatele anti ülevaade üleilmse eestluse programmi hetkeseisust.
Täiskogu võttis teatavaks liikmesmaade ja töörühmade aruanded.

Uueks juhatuse esimeheks valiti Aho Rebas. Tänati senist esimehe kohusetäitjat Marju Rink-Abelit.

Juhatuse liikmed ja asendusliikmed määrab ametisse iga liikmesmaa. Nende hulgast valib juhatus endale esimesel koosolekul aseesimehe (d).