Partnerluses suudame ellu viia ka kõige ambitsioonikamad plaanid
ÜEKN > News > Partnerluses suudame ellu viia ka kõige ambitsioonikamad plaanid
Välisminister Eva-Maria Liimets

Partnerluses suudame ellu viia ka kõige ambitsioonikamad plaanid

  • UEKN
  • News
  • Kommentaare pole

27.-28. märtsil kohtus virtuaalselt Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu, et kinnitada aruanded ja uued tegevussuunad. Keskorganisatsioonide esindajaid kaheteistkümnest riigist tervitas Eesti välisminister Eva-Maria Liimets video vahendusel.

Minister Liimets tänas täiskogu liikmeid jätkuva pühendumise eest. “Nõukogu panus läbi Vabadusfondi loomise, stipendiumite ja eestlasi ühendava ESTO-de traditsiooni toetamise on olnud järjepidev ja silmapaistev töö eestluse hoidmisel. Meid ootab ees mitmeid toredaid ja eestlasi ühendavaid koostöövõimalusi,” kinnitas minister Liimets, viidates konkreetselt üleilmse eestluse programmile, mille valmimise tähtajaks on 2021. aasta lõpp.Uus tähtaeg annab võimaluse programmi fookus ja koostöö struktuur uuesti üle vaadata, sest maailm on viimase aastaga muutunud ja struktuur on juhtimisel oluline,” ütles minister Liimets. Ta kinnitas, et tööd jätkavad nii programmi töörühmad kui ülemaailmse eestluse koostöökomisjon. 

Lisaks kutsus minister Liimets kõiki 13. aprillil toimuvale diasporaa virtuaalsele foorumile, kus antakse ülevaade hiljuti Välisministeeriumi poolt läbi viidud diasporaa küsitluse tulemustest ning räägitakse küber- ja äridiplomaatiast.

Minister Liimets näeb ÜEKN-i kui partnerit, kellega koos saab tulevikku vaadates süsteemselt arendada ja planeerida üleilmset eestlust. “Usun, et partnerluses suudame ellu viia ka kõige ambitsioonikamad plaanid,” kinnitas ÜEKN täiskogule minister Eva-Maria Liimets. 

ÜEKN täiskogu tegevuskava on tõepoolest ambitsioonikas. Kavas on läbi viia mitmed uuringud, laiendada liikmeskonda, edendada infovahetust ja arendada koostöövõrgustikke. Jätkuvalt tegeletakse ajaloolise mälu säilitamise ja populariseerimisega. Tegevusi aitavad juhatusel ellu viia temaatilised toimkonnad.

ÜEKN on heaks koostööplatvormiks kõikidele eesti keskorganisatsioonidele välismaal. Saame üksteiselt inspiratsiooni ja indu edasiseks tegevuseks ning üheskoos teha eestlaste hääl välismaal paremini kuuldavaks,” leiab ÜEKN esimees Aho Rebas Rootsist. 

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) on 1954. a. USAs asutatud mittetulundusühing, mis ühendab eestlasi üle maailma. ÜEKN liikmesorganisatsioonid on Austraalia Eesti Seltside Liit, Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas, Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, Inglismaa Eestlaste Ühing, Läti Eesti Selts, Leedu Eestlaste Selts, Rootsi Eestlaste Liit, Tšehhi Eesti Klubi, Ukraina Eesti Selts, Vene Eesti Seltside Liit. Liikmeks astumise sooviavalduse on esitanud ka 2020. aastal loodud Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes.

SIRLE SÖÖT
+46 72 519 04 80
uekn.info@gmail.com
ÜEKN meedia- ja kommunikatsioonitoimkond