AJALUGU

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) asutati 1954. aastal USAs, et ühendada eesti kogukondi välismaal ja toetada ülemaailmset koordineerimist Eesti taasiseseisvumiseks. ÜEKN-ile panid aluse kolm suurt katusorganisatsiooni – Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas ja Rootsi Eestlaste Liit.

Nendele lisandusid kolm keskmise suurusega katusorganisatsiooni (Inglismaa Eestlaste Ühing, Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis ja Austraalia Eesti Seltside Liit) ja kolm väikest (asukohamaad Belgia, Prantsusmaa ja Lõuna-Aafrika). Viimased kolm ei ole enam organisatsiooni liikmed, kuid juurde on tulnud Tsehhi Eesti Selts, Läti Eesti Selts, Eesti Selts Leedus, Ukraina Eesti Selts ja Venemaa Eesti Seltside Liit.

1982. aastal registreeriti ÜEKN mittetulundusühinguna. 1984. a. asus ÜEKN raha koguma Vabadusfondi, et oleks vajalik ressurss vabadusvõitluseks. Enamus rahast laekus Ameerika eestlastelt.

Vabadusfondist anti tugev rahaline toetus Eesti kodanike Komiteede liikumisele, mis valmistas Eesti ühiskonda ette 1990. a. Eesti Kongressi valimiseks taasiseseisvunud Eestis.

Vabadusfond on toetanud ÜEKNi liikmesmaade tegevust, ka ESTOsid, toetades neid korraldavaid toimkondi majanduslikult. ÜEKN on määranud ESTO-de asukohti ning korraldanud ESTO-del rahvuskongresse, võimaldades arutelusid rahvusvahelisel tasemel. ESTO-d on olnud tähtis relv välisvõitluses Eesti vabaduse eest, andes jõudu väliseestlastele ning äratanud asukohamaadel demonstratsioonide ja uudiste levitamise kaudu tähelepanu Eesti saatuse kohta.
ÜEKN andis 2019. a. välja rohkete fotodega raamatu organisatsioonist, liikmetest ning nende tegevusest asukohamaades.