International Conference "The Mass Flight 1944 and Us"
ÜEKN > Uncategorized > International Conference “The Mass Flight 1944 and Us”

International Conference “The Mass Flight 1944 and Us”

  • UEKN
  • Uncategorized
  • No Comments

The international conference “The Mass Flight in 1944 and Us” was held September 19th, 2022 at the Conference Hall of the Estonian Parliament. The opening remarks are by Tarmo Kruusimäe (Chairman of the Parliament’s Estonian Diaspora Support Group) and Tõnis Lukas (Minister of Education and Research). 

The presenters are Meelis Maripuu (Estonia), Leide Neimane (Latvia), Juozas Banionis (Lithuania), Jaak Rakfeldt (USA), Elin Toona (UK), Mati Mandel (Estonia) and Madis Somelar (Estonia). The presentations will be followed by a panel discussion featuring Riina Solman, Tunne Kelam, Mari-Ann Kelam, Kristi Allpere and Enn Hallik moderated by Iivi Zajedova.

A memorial plaque commemorating “The Mass Flight of 1944” will be presented  in Harjumägi (Rüütli 9, Tallinn) at 5 pm. Following the ceremony, the performance “Pagulusse” by Tallinn 32. Keskkool students will premier. The ensemble Estonian Folks will also perform. 

Preregistration required. More info at http://suurpogenemine1944.wordpress.com

RAHVUSVAHELINE KONVERENTS “SUURPÕGENEMINE 1944 JA MEIE
International Conference “The Mass Flight in 1944 and Us”
19.09.2022 kell 13:00-16:00
Lossi pargi 1, Tallinn.
Riigikogu konverentsisaal/ Riigikogu Conference Hall
Programm/Program:
Avasõnad/ Opening remarks
Tarmo Kruusimäe – Riigikogu Välis-Eesti toetusrühma esimees/Chairman of the Riigikogu Välis-Eesti support group
Tõnis Lukas – EV haridus- ja teadusminister/ the Minister of Education and Research of the Republic of Estonia
Ettekanded/Presentations:
Meelis Maripuu (Eesti) “Põgenejad, kes nad olid?” (The Refugees – who were they?”) EST
Lelde Neimane (Läti) “Läti pagulaste videod 1944 aasta mälestustest Läti
Okupatsioonimuuseumis” (“Video testimonies of the refugees of 1944 in the Museum of the
Occupation of Latvia”)
Juozas Banionis (Leedu) “Enne Leedu Harta avaldamist: Leedu pagulaskomitee Saksamaal 1944-1949” (“Before the publication of the Lithuanian Charter: Organization of the Lithuanian Exile Community in Germany in 1944-1949”)
Jaak Rakfeldt, Dr (USA) “Suurpõgenemine: trauma, vastupidavus ja kerksus (The Mass Flight: Trauma, Coping, and Resilience)”
Elin Toona (Ühendkuningriik) „ Pagulus” (“Exile”)
Mati Mandel (Eesti) “Admiral Johan Pitka võitlusgrupi liikmete saatus” (“The Fate of the Members of Admiral Johan Pitka’s Resistance Group.”)
Madis Somelar (Eesti) “Suur põgenemine ja Välis-Eesti meie õpikutes” (The Mass Flight of 1944 and the subject of Estonians abroad in school textbooks”)
Portaalvestluses osalevad:
Riina Solman, Tunne Kela, Mari-Ann Kelam, Kristi Allpere, Enn Hallik
Modereerib: livi Zajedova
Koordinaator ja tugi: Evelin Sennett
Email: suurpogenemine@gmail.com
Eelregistreerimine konverentsile kodulehel kuni 12.09.22 kell 17:00.
(Kohtade arv piiratud. Sissepääs vaid eelregistreerinutele.)
suurpogenemine1944.wordpress.com
Facebook üritus : Rahvusvaheline konverents “Suurpõgenemine 1944 ja meie”
E-mail: suurpogenemine@gmail.com

Global conference “The Mass Flight 1944 and Us”, 19.9.2022.
After the conference “The Mass Flight 1944 and Us” at the Parliament, 19.9.2022.
A panel discussion of the global conference at the Parliament. Riina Solman, Kristi Allpere and moderator Iivi Zajedova.
Conference at the Parliament.
Kumna Memorial, 24.9.2022.
Presenting the information board “Mass Flight of 1944”, 17.9.2022. Iivi Zajedova.
Estonian Institute of Historical Memory, Iivi Zajedova and Meelis Maripuu, 22.9.2022.
Estonian Institute of Historical Memory, 22.9.2022. Iivi Zajedova and Meelis Maripuu.